Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2008

Η απάντηση του πρύτανη

Θεσσαλονίκη, 20 Αυγούστου 2008

Προς

το σύλλογο φοιτητών/τριών

του Τμήματος Κινηματογράφου του Α.Π.Θ.

Αγαπητοί μας φοιτητές

Ευχαριστούμε για την επιστολή σας με την οποία εκφράζεται τις απόψεις και τις προτάσεις σας σχετικά με τη λειτουργία και την προοπτική του Τμήματος Κινηματογράφου. Η συμμετοχή σας στη διαμόρφωση των ακαδημαϊκών πραγμάτων του τμήματος είναι ευκταία και ιδιαίτερα εκτιμούμενη.

Η ευαισθησία που έχει δείξει μέχρι σήμερα η Διοίκηση του Πανεπιστημίου για το Τμήμα Κινηματογράφου είναι αυταπόδεικτη. Η επιλογή των μελών της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης όσο και η αποτελεσματική και ταχύτατη λειτουργική λύση, στο μείζον θέμα της προσωρινής στέγης και της εκπαιδευτικής υποδομής, σε συνδυασμό με τη συνεχή παρακολούθηση για τη διαρκή επίλυση των ανακυπτομένων προβλημάτων ενός νέου τμήματος αποτελούν ορισμένα μόνο γεγονότα που το αποδεικνύουν.

Σε σχέση με τα συγκεκριμένα ερωτήματα που καταγράφονται στην επιστολή σας επισημαίνουμε αναλυτικότερα τα παρακάτω:

1. Στις μέχρι τώρα επιλογές λειτουργών οι άνθρωποι του ελληνικού κινηματογραφικού χώρου συμμετείχαν εξαρχής στη διδασκαλία, από την ίδρυση του τμήματος. Από το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας του τμήματος προκηρύχθηκαν θέσεις διδακτικού προσωπικού οι οποίες κοινοποιήθηκαν σε όλους τους φορείς του ελληνικού κινηματογράφου. Η ίδια τακτική ακολουθήθηκε και συνεχίζει να εφαρμόζεται με απόλυτη διαφάνεια με κοινοποίηση των προκηρυσσόμενων θέσεων σε όλους τους φορείς του ελληνικού κινηματογράφου.

Συμπαράταξη στην προσπάθεια ενεργού και αποτελεσματικής στήριξης είναι η ουσιαστική αρωγή της διοργάνωσης του 3ου Crashfest από σωρεία φορέων και οργανισμών, όπως, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχεία Πολιτισμού και Νεολαίας, το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης κ.α.

Σημαντική διάσταση στην εκπαίδευση έχει δοθεί από τη συνεισφορά πολλών γνωστών συντελεστών του κινηματογράφου, και με τη μορφή σεμιναρίων, τα οποία επιμελήθηκε ο καλλιτεχνικός σύμβουλος του τμήματος κ. Παντελής Βούλγαρης.

Τα νέα μέλη ΔΕΠ του τμήματος είναι καταξιωμένοι, ενεργοί καλλιτέχνες, στο επάγγελμα του κινηματογράφου, και ταυτόχρονα εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων.

2. Ο αριθμός των διδασκόντων με το ΠΔ 407/80 έμεινε σταθερός, όπως και το ποσό που διατίθεται από το ΕΠΕΑΕΚ. Στο ΕΠΕΑΕΚ δεν προβλεπόταν αύξηση του αριθμού τους, ανάλογη με την αύξηση του αριθμού των φοιτητών. Ο νόμος, δια του Προεδρικού Διατάγματος 34, προβλέπει ότι οι καθηγητές πανεπιστημίου, οφείλουν να έχουν διδακτορικό δίπλωμα και αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο, ή με απουσία αυτών κατά ηχηρή εξαίρεση, τουλάχιστον πτυχίο προπτυχιακών σπουδών ΑΕΙ. Όλοι οι διδάσκοντες που έχουν προσληφθεί από το τμήμα μας είναι καταξιωμένοι καλλιτέχνες, και όλοι διαθέτουν πτυχία ΑΕΙ, διότι διαφορετικά δε θα ήταν νομίμως δυνατή η εκλογή τους.

3. Ο τρόπος σχεδιασμού του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, δεν έχει καμία σχέση με τους διδάσκοντες, επειδή πρώτα σχεδιάστηκαν τα αντικείμενα και οι κατευθύνσεις, και στη συνέχεια, με βάση το σχεδιασμό γίνονται οι προκηρύξεις, οι διαδικασίες αξιολόγησης, και τελικά οι εκλογές και οι προσλήψεις των μελών ΔΕΠ. Μόνο σε ολοκληρωμένα τμήματα, που διαθέτουν πολλούς διδάσκοντες, μπορεί να προσαρμόζεται το πρόγραμμα στους διδάσκοντες. Στο Τμήμα Κινηματογράφου όμως, είναι πολύ νωρίς να γίνει κάτι τέτοιο επειδή οι συνθήκες είναι τελείως αντίξοες.

4.Θέσεις Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα, έχουν ήδη καλυφθεί από 4 εκλεγέντες (κ.κ. Καλογεροπούλου, Μουζάκη, Χούρσογλου, Θεοδωρόπουλος). Οι υπόλοιποι είναι 4 λέκτορες (κ.κ. Αδάμου, Θανούλη, Γούσιος και Καρακάσης). Στις 4 θέσεις (σκηνοθεσία, σκηνογραφία, ντοκιμαντέρ και θεωρία) που ευρίσκονται σε διαδικασία προετοιμασίας της κατά το νόμο προβλεπόμενης εισηγητικής έκθεσης, οι υποψήφιοι είναι αξιόλογοι, και κάποιες από αυτές τις θέσεις θα καλυφθούν από επίκουρους καθηγητές. Τέλος ευρίσκονται σε εξέλιξη (διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων) 4 θέσεις (σενάριο παραγωγή, διεύθυνση φωτογραφίας και μοντάζ), που φαίνεται ότι κάποιοι εκ των υποψηφίων, επειδή έχουν τα υπό του νόμου προβλεπόμενα προσόντα, θα καλυφθούν στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

5.Σε σχέση με τη στρατηγική μας για την αυτοδυναμία του τμήματος, σας γνωρίζουμε καταρχήν ότι ένα πανεπιστημιακό Τμήμα, για να καταστεί κατά το νόμο αυτοδύναμο, χρειάζεται να διαθέτει τουλάχιστον 9 μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων τα 4 να βρίσκονται στις δύο ανώτερες βαθμίδες, ήτοι 2 στη βαθμίδα του Καθηγητή και 2 στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή. Για να εξελιχθούν οι επίκουροι καθηγητές στη βαθμίδα του καθηγητή απαιτούνται από το νόμο, εκτός από το προβλεπόμενο διδακτικό και ερευνητικό έργο, τουλάχιστον 6 έτη. Ο νόμος αναφέρει ρητά ότι για την εξέλιξη ή πρόσληψη μελών ΔΕΠ, απαιτούνται 2 χρόνια αυτοδύναμης διδασκαλίας σε ΑΕΙ στην βαθμίδα του επίκουρου, 4 χρόνια στη βαθμίδα του αναπληρωτή και 6 χρόνια στη βαθμίδα του καθηγητή. Με δεδομένο ότι το τμήμα μας δεν έχει συμπληρώσει 4 έτη λειτουργίας, κανείς από τους υπηρετούντες στο τμήμα δεν έχει συμπληρώσει 4 έτη διδασκαλίας, επομένως ουδείς εξ αυτών, προς το παρόν, δεν είναι νομίμως δυνατό να εξελιχθεί στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, και πολύ περισσότερο στη βαθμίδα του καθηγητή. Σας είναι γνωστό, και αν θέλετε μπορούμε να σας διαθέσουμε τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ όλων των Πανεπιστημίων μας, ότι σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, δεν υπάρχει καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο στις καλλιτεχνικές κατευθύνσεις του κινηματογράφου. Το Τμήμα μας είναι πρωτοποριακό, και το γεγονός αυτό, εκτός από τα πρωτεία, εμπεριέχει και κάποιες δεσμεύσεις, μέχρι την αυτοδυναμοποίησή του, την οποία με μεγάλη αδημονία επιδιώκει και το Πανεπιστήμιο. Στοιχεία διαδικαστικά σε σχέση με τις κρίσεις, προβλεπόμενα στο νομικό μας πλαίσιο, υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος, και φυσικά είναι στη διάθεση του καθενός. Εκεί μπορεί να πληροφορηθεί κανείς τις νομικές παραμέτρους που επηρεάζουν καθοριστικά τη λειτουργία μας.

6. Για τη διαχείριση του ΕΠΕΑΕΚ υπεύθυνη είναι η κ. Καμπίτογλου. Όλα τα κονδύλια λειτουργικής υποδομής έχουν δαπανηθεί, και ο υπάρχων εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί στους αντίστοιχους χώρους, στη Σταυρούπολη, δηλαδή έπιπλα, υπολογιστές, οπτικοακουστικά μέσα κλπ. Εκτός της συνολικής καταγραφής, έχει γίνει και καταγραφή στο χώρο, η οποία μπορεί να σας διατεθεί.

Σχετικά με την πορεία του ΕΠΕΑΕΚ, αποκλειστικά υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από το οποίο δεν έχουμε ακόμη σχετικώς πρόσφατη ενημέρωση. Στην περίπτωση που υπάρξουν προβλήματα με το ΕΠΕΑΕΚ, η Σύγκλητος του ΑΠΘ θα αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίον θα συνεχίσει το Τμήμα το έργο του.

7. Πέραν της δημιουργίας της κτιριακής υποδομής, που υλοποιήθηκε επειγόντως και ταχύτατα το καλοκαίρι της περασμένης ακαδημαϊκής χρονιάς, με χρήματα και μέριμνα του ΑΠΘ, η περάτωση του κτιρίου της καπναποθήκης ευρίσκεται στον προγραμματισμό της τεχνικής υπηρεσίας, που εξαρτάται από το τεχνικό συμβούλιο και τις προτεραιότητες που σχεδιάζονται, σε σχέση με τα κονδύλια. Σημειώνουμε όμως ότι την περασμένη ακαδημαϊκή χρονιά, οι εγκαταστάσεις μας ήταν λειτουργικά πλήρεις, και σε πολλές περιπτώσεις αυτοί που έλειπαν ήταν οι φοιτητές. Οι τεχνικοί διαβεβαιώνουν ότι ο εξοπλισμός είναι πλέον πλήρης, μετά την προσθήκη των νέων καμερών και των νέων θέσεων εργασίας στο μοντάζ.

8. Το αρχικό πρόγραμμα σπουδών, όπως είναι φυσικό, μόνο ιδανικό δεν μπορεί να θεωρηθεί. Όμως με συνεχή προσπάθεια από όλους μας, ήδη έχει μια διακριτή βελτίωση, και συνεχώς επιδιώκουμε το καλύτερο, στο μέτρο του δυνατού. Υπάρχουν όμως παράμετροι, που είναι αξεπέραστες εκ των πραγμάτων.

Αυτό καταγράφεται με μια πρώτη μικρή προσέγγιση με αριθμούς, που αποδεικνύουν ότι για την υλοποίηση ενός τέτοιου φιλόδοξου και εξαιρετικά αναπεπταμένου προγράμματος, θα χρειαζόταν πολύ μεγαλύτερο κτίριο από το υπάρχον, με εξοπλισμό αδιανόητα μεγαλύτερο, καθώς και την ύπαρξη τουλάχιστον 100 διδασκόντων. Το Ιδρυτικό Διάταγμα του Τμήματος Κινηματογράφου προβλέπει ότι ο μέγιστος αριθμός μελών ΔΕΠ είναι 21. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου για σύσταση τομέων, μετά την αυτοδυναμία του Τμήματος, θα χρειάζονταν τουλάχιστον 5 μέλη ΔΕΠ ανά τομέα. Έχοντας ως δεδομένες τις 8 κατευθύνσεις, θα χρειάζονταν 40 μέλη ΔΕΠ, κατ’ ελάχιστον. Σήμερα, όλα τα τμήματα της Σχολής Καλών Τεχνών, έχουν λιγότερα από 21 μέλη ΔΕΠ, παρά το γεγονός ότι λειτουργούν πολλά περισσότερα χρόνια, σε σχέση με το τμήμα κινηματογράφου. Αυτό που έχει σημασία είναι να πετυχαίνουμε το καλύτερο με τις υπάρχουσες υποδομές και εξοπλισμό, και πάντα αγωνιζόμαστε για τη βελτίωση όλων των λειτουργιών μας. Όλα τα τμήματα του ΑΠΘ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν πολλές δεκαετίες λειτουργίας, εκτελούν με αποτελεσματικότητα του έργο τους με βάση τις υπάρχουσες συνθήκες και υποδομές. Όλοι αγωνιζόμαστε για το καλύτερο, αξιοποιώντας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις δυνατότητές μας.

Οι εργαζόμενοι στο Τμήμα, και ιδιαίτερα η προσωρινή γενική συνέλευση προσφέρουν επιπρόσθετη εργασία, χωρίς κανενός είδους αντίκρισμα, πλην του αισθήματος της προσφοράς στη γενική πανεπιστημιακή λειτουργία, και στην ειδική και εργώδη προσπάθεια δημιουργίας ενός άριστου Τμήματος Κινηματογράφου, του πρώτου στον Πανεπιστημιακό χώρο της επικράτειάς μας.

Είμαστε Βέβαιοι ότι στην προσπάθεια αυτή, όλοι οι φοιτητές είναι αρωγοί, συνδράμοντας στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Τμήματος, και στη συνεχή προσπάθεια βελτιώσεως των υποδομών του. Το Πανεπιστήμιό μας, όπως αναφέρθηκε, βρίσκεται παρόν σε όλες τις ανάγκες του Τμήματος, στο μέτρο των δυνατοτήτων του.

Θεωρούμε ότι με τη συνεργασία, την αξιοποίηση των υποδομών μας, τη χρήση των δυνατοτήτων μας, και τη διεκδίκηση από την Πολιτεία στους τομείς των ελλειμμάτων μας, μπορούμε να δημιουργούμε καθημερινά, συμβάλλοντας στο παρόν και διαμορφώνοντας το μέλλον του Τμήματος.

Ο πρύτανης του Α.Π.Θ.

Καθηγ. Αναστάσιος Μάνθος

[υπογραφή]

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Κινηματογράφου

Καθηγ. Τσινίκας Νικόλαος

[υπογραφή]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου