Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008

Διεκδικήσεις των φοιτητών 26/11/07

Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Κινηματογράφου Α.Π.Θ.

Ο Σ.Φ. τμήματος κινηματογράφου συνεδρίασε στις 15/11/2007, με κεντρικό θέμα τη διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος ενόψει του εαρινού εξαμήνου. Κατόπιν συζητήσεως και ψηφοφορίας των διαφόρων προτάσεων που κατατέθηκαν από την επιτροπή σπουδών καθώς και των προτάσεων ενδιαφερομένων φοιτητών, ο σύλλογος αποφάσισε τα εξής:

Σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα και ζητήματα σπουδών:

  • Απαιτεί την ενεργοποίηση του φροντιστηριακού

χαρακτήρα της λεγόμενης 4ης ζώνης του προγράμματος (18.00 – 21.00). Ο ΣΦ άλλωστε, έδωσε την συγκατάθεσή του στην αλλαγή του οδηγού σπουδών των περασμένων ετών, λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω διάστημα θα καλυπτόταν ως εξής:

- Οι καθηγητές μετά το πέρας των μαθημάτων παραμένουν στη σχολή και βοηθούν τους φοιτητές στις όποιες δυσκολίες συναντούν στις εργασίες είτε διεξάγουν επικουρικά μαθήματα με σκοπό την κάλυψη των κενών.

- Όλοι οι χώροι της σχολής (πλατό, Η/Υ, βιβλιοθήκη, αίθουσα προβολών) καθώς και μέρος των τεχνικών της, είναι διαθέσιμοι, με σκοπό την υποστήριξη των φοιτητών.

- Η 4η ζώνη μαθημάτων είναι η ζώνη όπου προβλέπεται να διεξαχθούν τα φετινά σεμινάρια (με τον κ. Βούλγαρη και άλλους εισηγητές)

· Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η διεύρυνση της

διδακτικής ώρας (από 2.15 σε 3) όχι μόνο είναι περιττή – καθώς τα όποια κενά θα μπορούν να καλύπτονται στην 4η ζώνη – αλλά προκαλεί και προβλήματα στην παρακολούθηση μαθημάτων λόγω του συνεχόμενου της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Άλλωστε είναι αμφίβολο κατά πόσο τα ομολογουμένως υπαρκτά κενά πάνω στα μαθήματα μπορούν να καλυφθούν με μια 45’ παράταση εβδομαδιαίως.

· Διαφωνούν κάθετα με την εφαρμογή του συστήματος απουσιών, θεωρώντας το ως αντιακαδημαϊκό και μη ανταποκρινόμενο στις ανάγκες , αλλά και στις υποχρεώσεις των σύγχρονων φοιτητών(εργασία, κοινωνική δράση και ελεύθερο χρόνο για αναστοχασμό). Πρότασή τους είναι οι απουσίες των φοιτητών και κυρίως η ποιότητα των παρουσιών, να συνυπολογίζονται με την εικόνα των γραπτών τους(εξεταστική και εργασίες).

· Θεωρούν προβληματικό το φόρτο εργασίας που έχει προκύψει από το χειμερινό εξάμηνο με την ταυτόχρονη ανάθεση εργασιών από πολλά και διαφορετικά μαθήματα. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η μετριότητα και προχειρότητα στο επίπεδο των θεωρητικών εργασιών και ομοίως την απόσυρση κάθε καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος από τις ταινίες εργαστηρίων. Η κατάσταση αυτή δεν εξυπηρετεί ούτε τους καθηγητές που, συνυπολογίζοντας το φόρτο βαθμολογούν επιεικώς μέτριες και μη-προβιβάσιμες εργασίες, ούτε όμως και τους φοιτητές που περιορίζονται σε εργασίες που δεν έχουν καμία καλλιτεχνική ή ακαδημαϊκή αξία. Πρόταση του ΣΦ είναι να αποκτήσουν οι εργασίες απαλλακτικό και, συνεπώς, προαιρετικό χαρακτήρα όσον αφορά τις εξεταστικές. Μ’ αυτό τον τρόπο ο φοιτητής θα εξοικονομεί το χρόνο του, εστιάζοντας στην εργασία ενός μαθήματος που τον ενδιαφέρει ενώ παράλληλα θα εξετάζεται γραπτώς σε μαθήματα ελάσσονος, γι αυτόν, ενδιαφέροντος.

· Θεωρούν αναγκαία την άδεια παρακολούθησης και κατοχύρωσης βαθμολογιών, από μαθήματα επόμενων εξαμήνων. Η τακτική αυτή ακολουθείται σε πολλές σχολές με σκοπό την μέγιστη δυνατή εξειδίκευση σε κάποιο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο της σχολής (μοντάζ, φωτογραφία κ.α.). Πρόταση των φοιτητών είναι να υπάρχει η δυνατότητα φοίτησης σε επόμενα εξάμηνα (εκτός εργαστηρίων) κατόπιν συζητήσεως και συγκατάθεσης του καθηγητή και με την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα και αιθουσιολόγιο επιτρέπουν κάτι τέτοιο.

Σχετικά με άλλα θέματα:

  • Οι φοιτητές θεωρούν απαραίτητη την απόκτηση κάμερας 16mm. Δεδομένης της σημασίας που έχει η πρακτική γνώση του φιλμ στον κινηματογράφο, ο σύλλογος αναγνωρίζει ως πρώτη προτεραιότητα σε επίπεδο τεχνικού εξοπλισμού , την απόκτηση – με οποιονδήποτε λειτουργικό τρόπο – (αγορά, ενοικίαση, δωρεά, σύμπραξη με ΕΡΤ) μιας κάμερας 16mm.
  • Γνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η σχολή σε οικονομικό επίπεδο καθώς και τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες, ο σύλλογος ζητεί μια οικονομική ενημέρωση σε βάθος διετίας (έσοδα επεαεκ, έσοδα υπεπθ, πάγια έξοδα, έξοδα εξοπλισμού).
  • Ο ΣΦ ζητεί ενημέρωση σχετικά με την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων (εκτός επεαεκ) που όπως επισήμανε ο πρύτανης, κ. Μάνθος, είναι έργο που έχει ανατεθεί στα μέλη ΔΕΠ των σχολών.
  • Ο ΣΦ θορυβημένος από την τροπή που μπορεί να πάρει το θέμα με τους καθηγητές 407, καθώς και τις φήμες που θέλουν την απομάκρυνση πολλών ικανών καθηγητών (χωρίς την μέριμνα αντικατάστασής τους από ισάξιους) από το τμήμα, προτίθεται να καταθέσει κείμενο με το οποίο εκφράζει την ανησυχία του και να εξαγγείλει αγωνιστικές αποφάσεις σε περίπτωση που οι παραπάνω φήμες επιβεβαιωθούν.

Ο σύλλογος περιμένει τις απόψεις και έγγραφες απαντήσεις του ΔΣ με ενδιαφέρον, το δυνατόν πιο γρήγορα.

Θεσ/νικη, 26 Νοε 2007