Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008

Καταλήψεις 07-08

Αφίσες και τρικάκια από τις καταλήψεις του 2007

18/01/2007
23/01/2007
25/01/2007
01/02/2007