Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2008

Δελτίο τύπου 6-11-08

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6-11-08

Το Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2004- 2005, μετά από 30 χρόνια αναμονής. Είναι το μοναδικό κινηματογραφικό πανεπιστημιακό ίδρυμα που υπάρχει στην χώρα μας. Ο αρχικός οδηγός σπουδών σχεδιάστηκε με ιδιαίτερη λεπτομέρεια, κατοχύρωνε την ειδίκευση των φοιτητών σε 7 τομείς της κινηματογραφικής τέχνης, εξασφάλιζε τη συνέχεια και τη συνέπεια μίας ενιαίας φιλοσοφίας σπουδών και προέβλεπε την λειτουργία κτιριακών εγκαταστάσεων 10.000τ.μ.. Βεβαίως, τίποτα από τα παραπάνω δεν εφαρμόσθηκε ποτέ.


Ανά ακαδημαϊκό έτος ο οδηγός υποβαλλόταν σε αλλεπάλληλες αλλαγές -με πολλές φορές αδιαφανείς μεθόδους και διαδικασίες- διαμορφώνοντας ένα κλίμα αβεβαιότητας και ασυνέχειας στους κύκλους σπουδών, με αποτέλεσμα τα δύο προβλεπόμενα έτη των κατευθύνσεων να μην εφαρμοστούν. Η μη ορθή διεξαγωγή των κατευθύνσεων επιφέρει άμεσες συνέπειες στην κατάρτιση των φοιτητών πάνω στην ειδίκευση στον τομέα που τους ενδιαφέρει, ενώ ταυτόχρονα δυσχεραίνει τη μελλοντική τους επαγγελματική αποκατάσταση, καθώς μ’ αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζονται τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (λ.χ. κλάδος Π.Ε., άδεια άσκησης επαγγέλματος, παιδαγωγική επάρκεια κλπ.).
Από την αρχή της λειτουργίας του το τμήμα όχι μόνο δεν διέθετε τις προβλεπόμενες κτιριακές εγκαταστάσεις, αλλά νοίκιαζε και διάφορες αίθουσες σε πολλά και διαφορετικά μέρη μέσα στην πόλη, για να καλύψει περιστασιακά τις ανάγκες του, ενώ κεντρική στέγαση απέκτησε μόλις πριν ένα χρόνο, σε χώρο ωστόσο διαφορετικό από αυτόν που αρχικά προορίζονταν για τη στέγαση του τμήματος, σαφώς μικρότερο, πάλι ενοικιαζόμενο και με σοβαρές ελλείψεις (λ.χ. κινηματογραφικό πλατό).


Για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος το τμήμα επιχορηγήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ με το ποσό των 300.000 ευρώ το χρόνο μέχρι και το καλοκαίρι του 2008. Ωστόσο αυτά τα χρήματα δεν “έφτασαν” τελικά ούτε για την ολοκλήρωση των κτιριακών υποδομών ούτε και για την κάλυψη των υλικοτεχνικών αναγκών του τμήματος. Αυτή τη στιγμή το τμήμα χρηματοδοτείται με 25.000 ευρώ μόνο από το ΥΠ.ΠΑΙ. Οι καθηγητές και το υπόλοιπο προσωπικό οι οποίοι αμείβονταν όλα αυτά τα χρόνια από το παραπάνω ευρωπαϊκό πρόγραμμα με το νόμιμο μισθό που προβλέπεται για τους καθηγητές Ν.407, σήμερα αμείβονται με το πενιχρό ποσό των 200 ευρώ. Παράλληλα μέσα στα 4 χρόνια λειτουργίας το τμήμα μπόρεσε να εξασφαλίσει μόνο 2 μόνιμους καθηγητές διαιωνίζοντας έτσι το πρόβλημα της μη αυτοδυναμίας του.


Πιστεύουμε πως για την άρτια ανάπτυξη του τμήματος και την ομαλή λειτουργία του χρειάζεται : καλλιτεχνική εποπτεία του προγράμματος σπουδών, μέριμνα του κράτους και του πανεπιστημίου για την ένταξη του τμήματος σε οικονομικά προγράμματα που να εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα του και άμεσο διορισμό καθηγητών ΔΕΠ ώστε να πραγματοποιηθούν και οι 7 κατευθύνσεις που προβλέπει ο ιδρυτικός νόμος και έτσι να κατοχυρωθούν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Επίσης επειδή είμαστε σχολή κινηματογράφου και όχι τηλεόρασης απαιτούμε την υλική και διδακτική επάρκεια όσον αφορά το φιλμ και την κινηματογραφική κάμερα φιλμ. Παράλληλα διεκδικούμε την ύπαρξη καταρτισμένης και συνεχούς τεχνικής υποστήριξης.


Εξαιτίας όλων των παραπάνω προβλημάτων που αντιμετωπίζει το νεοσύστατο Τμήμα Κινηματογράφου του Α.Π.Θ., με πρόταγμα μια πλήρη, ολόπλευρη και με αξιώσεις κινηματογραφική και καλλιτεχνική παιδεία στον ελληνικό χώρο, δωρεάν και δημόσια και έχοντας την ισχυρή πεποίθηση πως όλα ανεξαιρέτως τα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι απόλυτα συνυφασμένα με την γενικότερη κρίση στην Παιδεία και άμεση απόρροια αυτής, ο Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου, προβαίνει με το παρόν (μεταξύ άλλων κινητοποιήσεων) στη δημοσιοποίηση των ζητημάτων που αφορούν το τμήμα, ζητώντας τα απολύτως απαραίτητα και αποσκοπώντας στο να αλλάξει πάραυτα η υπάρχουσα κατάσταση, να βελτιωθούν οι συνθήκες φοίτησης στο νεοϊδρυθέν τμήμα και να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει.


Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Κινηματογράφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου